Tulosta
Julkaistu , julkaisija

Iloa ja innostusta kielenvarhentamiseen!

Kontekstuaalis-pedagoginen varhennetun kielenoppimisen oppimiasema

 

Uusi, ihastuttava, varhennetun englanninkielen opetuksen materiaali on saanut innostuneen vastaanoton varhennetun kielen opettajien joukossa. Piipahdimme itsekin joulun alla testaamassa materiaalia kolmessa eri lapsiryhmässä Christmas is coming soon! -oppimateriaalin avulla ja kokemus oli hieno! Työskentely pelkästään englannin kielellä lapsiryhmän kanssa, joille kieli oli vieras, sujui hymyssä suin ja Christmas is coming soon! -oppimiskokonaisuuteen suunnitellut tarinat, pelit ja leikit toimivat loistavasti. Opettajina puhuimme oppimistuokioissa pelkäsään englantia ja oli hienoa huomata, kuinka nopeasti lapset halusivat löytää sanoja vuorovaikutukselle ja kommunioinnille. Pelit ja leikit veivät lapset mennessään ja ihan ensihetkistä lähtien saimme imaistua lapset innokkaina mukaan toimintaan!
 
Jaoimme joulun alla Facebookissa Christmas is coming soon! -oppimateriaalin kaikille varhentajille käyttöön ja on ollut ihanaa kuulla, miten Tell me a Story -leikki,  A Big Surprise -peli, Christmas land -lautapeli ja muut leikit ja toiminnot ovat innostaneet opettajia ja lapsia joulupuuhiin.
 
Christmas is coming soon! -oppimateriaalin avulla halusimme mallintaa kaikille varhentajille, miten kielitaitoa monipuolisesti kehittävä ja kielenoppimisen teoreettiseen viitekehykseen rakentuva varhaisen kielenoppijan oppimaisema suunnitellaan. Leikki, pelit, laulut ja draama opetusmenetelminä ovat osa varhaiskasvatus- ja alakouluikäisten lasten elämää ja ovat siten helposti sovellettavissa kielten opetuksen toimintaympäristöksi. The Early Bird Gets the Word -koulutuksissa olemme paljon puhuneet puuhastelusta! Leikit ja pelit itsessään eivät tuo varhennettuun kieltenopetukseenkaan lisäarvoa, vaan leikit toimivat oppimisessa välineenä, jonka avulla tuetaan ja parhaimmillaan mahdollistetaan formaali oppiminen -tässä tapauksessa vieraan kielen oppiminen :)
 
Greeting_teemapallurat
Kontekstuaalis-pedagoginen varhennetun kielenoppimisen oppimaisema. (Meriläinen, M & Piispanen, M. 2017)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tämä pylperö on tullut opettajille kautta Suomen tutuksi ja sen ympärille on rakentunut toinen toistaan ihastuttavampia oppimiskokonaisuuksia, joissa kielitaidon kehittyminen on tehty mahdolliseksi oppimista tukevien, pedagogisten valintojen ansiosta.
 
Iloa ja innostusta ja vahvaa pedagogista osaamista - me olemme miettineet sen valmiiksi ja suunnitelleet sinulle ja oppilaillesi ainutlaatuisen, yhden lukukauden mittaisen matkan varhennetun englanninkielen oppimaisemaanThe Early Bird gets the Word® -oppimateriaalin parissa työskennellen :)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Children Learn what They Live!
 
Suunnittele kielen oppimaisema luonnolliseksi osaksi lapsen arkea ja anna sen kuljettaa kielitaitoa kohti sille asetettuja tavoitteita autenttisissa, funktionaalisissa ja kontekstuaalisissa oppimisympäristöissä.


Powered by Powered by